Signály.cz za podpory MŠMT nabízí v roce 2015 4 webináře z oblasti soft skills zdarma pro zájemce, kteří se věnují nebo chtějí věnovat práci s dětmi a mládeží.

Forma webináře byla vybrána pro snadný přístup klientů ke školení (školení probíhá online přes internet). Cílem je poskytnout odbornou podporu a motivaci dobrovolníkům, kteří se ve svém bydlišti věnují vedení společenství nebo organizují jiné akce pro děti a mládež.

Témata webinářů

  1. Komunikace - 16. června 2015 v 17:00 (2 hodiny)
  2. Řešení konfliktů - 18. června 2015 v 17:00 (2 hodiny)
  3. Motivace - 3. listopadu 2015 v 17:00 (2 hodiny)
  4. Jak na blogy - 5. listopadu 2015 v 17:00 (2 hodiny - mimo projekt MŠMT)
  5. Vedení skupin, týmů - 23. listopadu 2015 v 17:00 (2 hodiny)

Obsah jednotlivých webinářů bude přizpůsoben k využití pro práci ve společenství nebo při organizování akcí pro děti a mládež.

Maximální kapacita jednoho webináře je 20 posluchačů. Proto se neváhejte přihlásit co nejdříve!

Podmínky účasti na webinářích

  1. zaslání přihlášky na e-mail anna.jordanova@signaly.cz (jméno, příjmení, věk, mobil, nick na signálech); uvádějte, na jaký termín / téma se hlásíte
  2. být autorizovaným uživatelem signály.cz ve věku 14 - 26 let (neplatí pro webinář Jak na blogy)
  3. napsat krátkou zpětnou vazbu z webináře (své zhodnocení, po skončení webináře) na svůj profil nebo na nástěnku tohoto společenství (neplatí pro webinář Jak na blogy)

Pokud se seminář nenaplní posluchači ve věku 14 - 26 let, bude otevřen i starším zájemcům. Ti se mohou jako náhradníci hlásit už nyní.

Webináře se účastníte doma u svého počítače. Pro účast na webináři je třeba mít sluchátka, mikrofon, popřípadě kameru (není podmínkou) - rychlost připojení min 512 kb/s a to pro odesílání i přijímání dat (odpovídá to přibližně rychlosti potřebné pro telefonování přes Skype včetně zapnutého videa). Rychlost připojení je možné změřit zdarma na webových stránkách www.rychlost.cz nebo www.speedmeter.cz.

Moderní vzdělávací semináře, které jsou pro uživatele snadno dostupné, mají dodat odvahu, motivaci a vyzbrojit příjemce schopnostmi, jak svoji roli ve svém bydlišti dobře zvládat. Neméně důležitým plodem je i samotný osobnostní rozvoj uživatelů.